Consiliul elevilor

COLEGIUL TEHNIC „Dumitru Mangeron” BACĂU

COMITETUL CONSILIULUI ELEVILOR

 

AN ŞCOLAR 2012 – 2013

 

 

Preşedinte: OLESEA BARILA (clasa a X-a B) 

Vicepreşedinte: ANA ENACHII (clasa a X-a A)

Vicepreşedinte: VASILE HAJDEU (clasa a XI-a C)

Secretar: ERHAN POLINA (clasa a XI-a B)

Responsabil CONSILIUL ELEVILOR: profesor LAVINIA BUŞCĂ

 

CONSILIUL ELEVILOR este un organism al elevilor, ales în mod democratic şi al cărui rol este să reprezinte interesele elevilor; prin Consiliul Elevilor (CE), elevii unei şcoli îşi exprimă opinia în legătură cu problemele şcolare care îi afectează direct.

Consiliul Elevilor poate avea un cuvânt esenţial de spus şi în ceea ce priveşte iniţierea unor proceduri şi practici prin care să se intensifice participarea elevilor la luarea deciziilor şi să se creeze în şcoală o cultură democratică, a drepturilor omului.

 

 

ELABORAREA UNUI COD DE CONDUITĂ

ORGANIZAREA DE ÎNTÂLNIRI REGULATE CU CLASA DE ELEVI

ACORDAREA DE RESPONSABILITĂŢI ÎN CLASĂ ŞI ÎN ŞCOALĂ

CONSULTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ELABORĂRII REGULILOR ŞCOLII

CREAREA UNUI MEDIU BAZAT PE ÎNCREDERE

INFORMAREA PERMANENTĂ A ELEVILOR

CREAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR PLĂCUT

 

CONSILIUL ELEVILOR din Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” – O ECHIPĂ