SCURT ISTORIC

Dezvoltarea accentuată a industriei şi, în special, a ramurii constructoare de maşini, la nivelul ţării şi, în particular, la cel al judeţului Bacău, a determinat o sporire semnificativă a necesarului de forţă de muncă instruită corespunzător. În acest scop a luat fiinţă grupul nostru şcolar, care a pregătit forţa de muncă prin diverse forme: liceu - curs de zi şi seral, şcoală profesională, şcoală de ucenici, şcoală de maiştri, şcoală postliceală, într-o gamă largă de specializări din cadrul profilului industrial. Dintre acestea amintim: mecanic pentru maşini şi utilaje, prelucrător prin aşchiere, lăcătuş mecanic, turnător formator, modelier, sculer matriţer, electricieni, electromecanici, electronişti, conform denumirilor existente în perioada respectivă.

În acest contextul acesta economic, social şi cultural, s-a înfiinţat unitătea noastră şcolară, la data de 1 septembrie 1974, în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 5307/1974 şi în baza H.C.M. 354/1974, sub denumirea de „Liceul de Mecanică nr. 2" Bacău şi patronată de  „Întreprinderea Metalurgică” Bacău.  În anii care au urmat, denumirea şcolii a cunoscut o serie de modificări. În anul 1982/1983, unitaţii i s-a oferit numele de Liceul Industrial nr. 2 Bacău. În anul 1990/1991 a primit denumirea de „Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini" nr. 2 Bacău. Iar în 1998, la iniţiativa inginerului Ionel Moscovici, şi prin O.M.E.N. 3291/19.02.1998, s-a numit „Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dumitru Mangeron", după numele distinsului profesor de la Politehnica ieşeană. A fost momentul unei noi identitaţi. Ea a fost încununată, în 2004, de aprobarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, după 30 de ani de existenţă, de schimbare a numelui în “Colegiul Tehnic «Dumitru Mangeron»”.

Contact

Colegiul Tehnic ”Dumitru Mangeron”, Str. Aeroportului, nr. 5, Bacău, Tel. 0234/575.358, Fax. 0234/575.365 Email: mangeron2002@yahoo.com

Director tel. 0733.944.861

Școala Gimnazială „Ion Luca”, Str. Alecu Russo nr.37, Bacău, tel: 0334405109, Email: scoalaionlucabc@yahoo.com

Grădinița cu Program Normal nr. 20, Str. Alecu Russo nr.37, Bacău, tel: 0334405109, Email: scoalaionlucabc@yahoo.com

Grădinița cu Program Prelungit, Str. Letea, 24, 600093, Bacău, Tel 0234 553 835

Creșa Letea, Str. Letea, nr. 24, 600093, Bacău, Tel 0234 553 835, 0234 573 358

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.